Design a site like this with WordPress.com
Get started

Opvoeding, hoe coachen we dat?

Ik wil hier zeker niet de voorbeeldige ouder uithangen.

We hebben allemaal onze goede en zwakkere punten en daar werken we hopelijk ten gepaste tijde aan om die te verbeteren.

Ik wil hier enkel en alleen een korte schets maken hoe een coachvraag of traject over opvoeding, er uit zou kunnen zien en misschien kan je wel dingetjes meepikken om zelf te gebruiken.

Veel leesplezier!

Ik ga er altijd als basis vanuit dat kinderen een spiegel zijn en dat ze gedrag en/of frustraties van thuis vaak mee nemen in hun verder gedrag of zich net (zeker op puberale  leeftijd) zich tegen de afspraken thuis verzetten.

Invloed van thuis maar zeker en vast de hele omgeving zijn hier van groot belang.

In de eerste plaats zou ik dus een zo goed mogelijk beeld willen krijgen over hoe het thuis loopt, en hoe close hij is met zijn ouders. 

Hebben de ouders, of tonen de ouders, interesse in de hobby’s en bezigheden van het kind?

Hoe druk zijn de ouders bezig met hun job of eigen leven?

Hoe loopt de relatie tussen de ouders?

Hoe is de opvoeding en hechting verlopen tussen ouders en kind?

Hebben de ouders bepaalde bezigheden die een negatief voorbeeld geven? (roken, drinken, veel TV kijken, te vaak op telefoon zitten,…)

Al deze dingen zijn belangrijk om te weten of het kind zijn gedrag voortkomt vanuit bijvoorbeeld een verkeerde voorbeeldfunctie thuis, of misschien wel uit het feit dat de ouders te weinig tijd en interesse tonen of getoond hebben in hem/haar.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken wie het kind zijn voorbeelden zijn in het leven.

Dit kan door middel van een klein schemaatje waar we het kind in het midden zetten. Rondom hem/haar plaatsen we de dichte vrienden en familie dichtbij, en verre vrienden plaatsen we wat verder weg van het kind. 

Enkele opties zijn:

– goede band in het groen

– slechte band in het rood

– neutrale band in het zwart

– wisselvallige band in stippellijn

– liefst band verbreken met een kruisje aanduiden.

Dit schema zal er uiteraard bij de ouders volledig anders uitzien dan bij het kind. Het is interessant om deze twee schema’s dan naast elkaar te plaatsen en eventueel te bespreken.

Als laatste is het belangrijk om te weten of er thuis goede afspraken zijn over gedrag en wangedrag en vooral of de ouders daar kordaat in zijn of zijn geweest. Het té vaak weglaten van consequenties bij negatief gedrag of belonen bij goed gedrag, met andere woorden een ‘Laissez faire-opvoedingsstijl’, kan uiteraard de autoriteit van de ouders verminderen. Ook het onvoldoende aanbieden van duidelijkheid en structuur en het onvoldoende aangeven van grenzen zijn nefast voor de geloofwaardigheid van de ouders ten opzichte van het kind. Een kind voelt al snel aan of hij zonder gevolgen herhaaldelijk over de grens kan gaan en zal dit dan ook gemakkelijker blijven doen. 

Als plan van aanpak is het belangrijk in het leven van zoon of dochter binnen te geraken en een goede band te smeden waarbij het als begeleider zoeken is naar een evenwichtige balans tussen ‘vriend’ en ‘opvoeder’.

Het leren bespreken van moeilijke thema’s zoals alcohol, drugs of seksualiteit mogen niet vermeden worden. Het is belangrijk als ouder hier even terug te kijken naar hoe zij dit zelf beleefd hebben op deze leeftijd. Indien dit bij hun ouders vaak vermeden werd, is het interessant om te kijken hoe dit voor hen voelde. Hoe willen ze dit aanpakken, en nog beter, hoe hadden zij zelf gewild hoe het bij hen destijds werd aangebracht.

Enkele punten die ik zou bespreken zijn:

– Vertrouwen: Hoe groot is het vertrouwen in hun zoon of dochter? Hoe groot is de vrees dat hij toch grove fouten gaat maken? Hoe erg zou het zijn om inzicht te krijgen net door het mogen maken van fouten?

– Band: Hoe vaak deden of doen ze dingen samen met hun kind? Hebben ze gemeenschappelijke interesses? Hoe vaak praten ze samen over hun dag, bijvoorbeeld over hoe het geweest is op school? En wat hij zoal gedaan heeft? Is sport of een andere hobby iets om samen te doen of hebben ze dat ooit gedaan?

– Alcohol, drugs, roken, …: Hebben de ouders zelf ooit gerookt, drugs gebruikt, gedronken?

Zo ja, in hoeverre heeft het kind dit gezien of meegemaakt? Hebben ze ooit openlijk gesproken over deze duurdere hobby’s? Hebben ze hem ooit duidelijk gemaakt over wat de nadelen zijn of wat hun standpunt hierin is? Zijn er bijvoorbeeld ooit regels gemaakt over hoeveel, en vanaf wanneer hij wel alcohol mag drinken?

– Vrienden: Aan de hand van het schema is het mogelijk om een inzicht te krijgen in zijn vriendenkring en wat hun beeld is van waar het goed en slecht loopt.

Hebben ze zelf ook contact met die vrienden of hun ouders? Komen die vrienden ook bij de ouders over de vloer om iets te doen? 

– Liefde en relatie: Los van seksuele voorlichting is het belangrijk dat hij/zij het concept liefde kent en zeker heeft gezien. Dit is een moeilijk item, maar het is wel belangrijk om de ouders te vragen of ze openlijk liefde en affectie tonen naar elkaar? Doen ze dit ook naar hun kinderen? Zeggen ze wel eens dat ze elkaar graag zien (ouders onderling alsook ouder-kind)? In hoeverre kunnen ze deze dingen op een rustige manier bespreken met hun kind  zonder de schoolmeester uit te hangen?

– Sinds wanneer: Hoe lang maken de ouders zich al zorgen? Hoe lang heeft het geduurd vooraleer zij dit ook aanpakten of probeerden bespreekbaar te maken?

– Angst: Het is niet slecht om ook over hun angst te leren praten met zoon of dochter of andere ouders, eventueel zelfs de ouders van de zogenaamde minder goede vrienden.

Er bestaan veel vragen en plannen die mij belangrijk lijken om een beeld te vormen van de relaties. 

Tips? Wel, ik probeer alles bespreekbaar te maken met mijn eigen kinderen, ook mijn eigen fouten. Zo heb ik in mijn wilde jaren ooit een rijverbod gehad. Dit dossier heb ik in mijn lade liggen en wil ik graag met mijn kinderen bespreken als ze hun rijbewijs behalen. Ik wil hun laten zien wat de ernst is en laten zien wat de consequenties zijn van wangedrag.

Verder merk ik dat ik mijn kinderen niet te vaak mag afwijzen om de band goed te houden en zeker naar hun puberteit toe toch dicht genoeg naast hen te kunnen staan.

Ik probeer samen te sporten, mij in te leven in hun games waar ik geen snars van begrijp, ik ga soms mee naar het skatepark om te zien wat hij ondertussen heeft bijgeleerd, samen films of boeken te lezen over hun interesses, … 

Op die manier heb ik een leuke band met hen en leer ik zelf nog wat bij.

Nee, ik ga zelf niet van de hoogste skateram af, maar ik sla dan al eens een praatje met een vriend skater waar ik van merk dat mijn zoon er vaak mee uithangt.

Alles is bespreekbaar voor mij, want uit mijn levensjaren als muzikant heb ik veel jonge gasten zien ten onder gaan aan drank en drugs, en ik vind dat ik dit ten gepaste tijden met hen moet kunnen bespreken.

Helaas is vaak de beste leerschool dat je zelf de fouten maakt en van daaruit de inzichten krijgt en dat is soms ok. Ik verwacht dat mijn zonen ooit wel eens dronken gaan thuiskomen en dan moet ik zorgen dat ik gepast ga reageren. Niemand gaat de perfecte opvoeding kunnen geven maar ik ga proberen om het beste te geven wat ik vanuit mezelf kan bieden.

15 lessen volgens Nelson Mandela

Het staat voor mij buiten kijf!
Nelson Mandela is één van de grootste, zoniet dé grootste leider die we tot nu toe gehad hebben.

We hebben het in de katholieke Kerk over Jezus die zichzelf opofferde voor de mensheid.
Wel, Nelson Mandela is de Jezus van deze tijd die zijn vrijheid opgaf voor de mensheid.
Hijzelf had niks met religie maar ìs misschien wel een religie, of beter, een filosofie op zichzelf.

Richard Stengel schreef de autobiografie over Mandela, maar door het veelvuldig samenzijn van deze twee heren groeide er een intieme band tussen hen. Een band die verder gaat dan de gewoonlijke band tussen auteur en persoons van onderwerp, en die uiteindelijk uitmondde in een ware vriendschap waarbij hij zelfs Nelson Mandela koos als peetvader voor één van zijn kinderen.
De gesprekken die hij had bundelde hij zorgvuldig samen in het boek “Mandela over leven, liefde en leiderschap” en bevat vijftien lessen die wij kunnen gebruiken in ons eigen leven.
Vijftien lessen die hij leerde uit zijn leiderschap, liefdesleven, opsluiting en uitbuiting.

Eerst zou ik willen beginnen met een term die helaas niet bij de lessen hoort maar misschien wel mijn belangrijkste inzicht is uit het boek.
UBUNTU, wat betekent : ‘het intense gevoel dat wij alleen door andere mensen mens zijn; dat als wij iets in deze wereld willen bewerkstelligen, dit in gelijke mate door de prestaties van anderen zal worden gerealiseerd.’
Met andere woorden, wij mensen horen samen te werken, en door het versterken van elkanders kwaliteiten dienen we samen een doel te bereiken. Iets dat misschien wel haaks staat op de idee waarin wij leven, namelijk dat wij het als individu elke dag beter en beter moeten doen en anderen vaak als een concurrent zien, waar we al zeker niet mee willen samenwerken uit schrik dat de andere partij met mijn ideeën gaat lopen.

Hier een korte samenvatting die lang niet compleet is, waarmee ik wil zeggen, lees het boek en geniet van zijn geweldige soms schrijnende verhalen.

LES 1
Het is niet omdat we geen angst tonen, dat we geen angst hebben.
Er is namelijk moed nodig in het leven om onze angst niet te tonen.
Moed is dus niet hetzelfde als niet bang zijn.
Moed gaat verder en is een belangrijke eigenschap van een leider. 

LES 2
Wees beheerst in alles wat je doet.
Het is door boosheid en impulsiviteit dat een mens fouten maakt.
Merk je dat je boven je kookpunt raakt, dat je te gehaast bent? Vertraag, sta enkele seconden stil, laat de kalmte wederkeren en ga dan verder.
Kan je niet dadelijk antwoorden of tot actie overgaan? Leg het dan even aan de kant tot je wel een beheerst antwoord of actie klaar hebt.

LES 3
Wees een leider waar je kan.
Vind je dat iets moet veranderen? Wil je iets goed aan de wereld toevoegen? Ga dan voor je plan en probeer samen een groep achter je te scharen.
Denk aan de term UBUNTU waar ik het net over had. Ga samen voor een ideaal en wacht zeker niet tot iemand anders recht staat om tot actie over te gaan. Het kan namelijk allemaal wel eens te laat zijn dan.
Ga ervoor, omring je met de juiste persoonlijkheden en neem de handschoen op.

LES 4
Het voortouw nemen wil echter niet zeggen dat je constant overal op de voorgrond moet staan en al zeker niet dat je jezelf verplicht alles zelf te organiseren en beslissen. Het is belangrijk om op te staan en dan achter je mensen te staan.
Dit kan betekenen dat je hen steunt en je het gevoel geeft achter hen te staan in de figuurlijke betekenis. Maar ook van achter uit coördineren en delegeren. Geef taken uit handen en laat de mensen met wie je samenwerkt op regelmatige basis ook kritisch tegenover jou staan. Het is belangrijk om inzichten te krijgen over wat anderen rondom je vinden van je uitvoeringen.
Het is belangrijk om eerlijke mensen rondom je te hebben die je ook durven zeggen wat je goed en niet zo goed deed en misschien wel het allerbelangrijkste, dat je er iets van opsteekt.

LES 5
Je hebt maar één kans, neem die.
Al zeker bij een eerste ontmoeting.
Kom over zoals je wil overkomen.
Kleed je naar de gelegenheid en gedraag je naar je idealen.
Het gaat hier niet over indruk maken maar volgens Mandela vooral over het “hart” raken.
Hij quote hier ook “The Art of War” van Sun Tzu waar hij eigenlijk zegt dat je om een oorlog te winnen niet hun land of volk moet veroveren maar het hart van het volk.
Zorg dat ze je vertrouwen, dat je een plek in hun hart kan krijgen en je bent halfweg.

LES 6
Je moet een idee hebben van wat je wil.
Dit idee moet de basis zijn van wat je wil bereiken. Al de rest is tactiek.
Net als een schaakspel, ga voor je idee maar doe het weloverwogen stap voor stap zonder je doel uit het oog te verliezen.
Je kan echter niet altijd vooruit, je zal soms achteruit moeten gaan of links of rechts.
Eigenlijk moet je af en toe je plannen kunnen bijsturen om toch het doel te behalen.
Het is belangrijk als leider om niet al te geforceerd door het leven te gaan maar probeer aan te voelen waar en hoeveel weerstand je hebt.
Ga in dat geval via een andere weg, maar vergeet niet waar je uiteindelijk moet of wil eindigen.

LES 7
Misschien wel de moeilijkste les is om altijd het goede in anderen te zien.
Hij gaf zijn vrijheid voor de mensheid maar geloofde dat zijn tegenstanders het uit eigenbelang deden en benoemde dan enkele goede kwaliteiten van hen.
Mijn respect is groot als je dat kan, vergeven maar niet vergeten uiteraard en dan verder gaan.
Het is immers niet altijd gemakkelijk in het leven om de redenen van iemands slecht gedrag ten opzichte van jezelf te herkennen, en soms kan dit ernstige proporties aannemen, maar Mandela zijn geloof is dat er altijd een reden achter dit gedrag zit en dat er ook wel iets goeds in iedereen schuilt. Focus je daarop.

LES 8
Een kunst van Mandela is om van je vijanden je collega’s te maken.
Mandela was een kampioen in het bestuderen van zijn vijanden.Hiermee bedoel ik dan letterlijk studeren.
Hij zocht op waar zijn vijanden mee bezig waren, waar hun interesses lagen, leerde hun geschiedenis en probeerde hun taal te spreken.
Op die manier creëerde hij een groot respect bij hen en zocht hij door te tonen dat hij ook respect had voor hun leven en cultuur vaak een ingang bij hen.
Het is een les die hij vaak toepaste om in dialoog te gaan met mensen die hem schade hadden toegebracht, en op deze manier het ijs te doen smelten in gesprekken die op zich heel spanningsvol zouden zijn verlopen.

LES 9 
Hierbij aansluitend zorgde hij ook dat hij zijn rivalen in het oog hield.
Zijn leuze is dat je vrienden waar dan ook, hoe lang geleden dan ook, er altijd voor je zullen staan. Spendeer daarom je tijd door je rivalen in het oog te houden want je weet nooit wat hun plan is.
Hij was extreem vriendelijk tegen hen en nodigde hen altijd uit om naast hen aan de vergadertafel plaats te nemen.
Op die manier ga je samen met les 8 in actie om eventuele rivalen om te vormen tot bondgenoten.

LES 10
Probeer direct en duidelijk te zijn.
Wil je iets niet of vind je misschien dat de tijd voor een bepaalde actie nog niet is aangebroken, zeg dan nee of vertraag de procedure dan.
Je hebt er niks aan om in iets mee te gaan wat je op dat moment niet wil of kan waarmaken.
Mandela heeft ontzettend belangrijke beslissingen moeten maken in zijn leven en de juiste actie heeft hij vaak te danken aan deze les. Denk na en neem de tijd om ja of nee te zeggen. Laat je nooit opjagen in een belangrijke beslissing.

LES 11
Oh Oh, een moeilijke les in deze dagen.
Denk op lange termijn.
Denk aan les 10 en neem beslissingen op lange termijn. Je hebt niets aan snel succes want dat succes is maar van korte duur.
Denk na over wat je einddoel is en onderbouw dit goed met een stevig fundament aan goede stappen in die richting.
Snel succes is namelijk gebouwd op een slechte fundering en we weten allemaal wat er dan met je huis kan gebeuren.
Het is echter de verleiding dezer dagen die ons in de weg staat hoofdzakelijk door het sociale media gebeuren.
Blijf echter eerlijk naar jezelf, denk aan LES 6 en hou je aan je basisprincipes.

LES 12
Nelson zat in ballingschap en het belangrijkste wat hem heeft gered, zegt hij zelf, is liefde.
De liefde naar zijn vrouw met wie hij nog maar net getrouwd was, hield hem recht. En ook al verklaart hij in les 2 dat je beheerst moet blijven ten allen tijde, het enige waar hij echte boosheid voor toonde in de gevangenis was als bewakers of medegevangenen over zijn vrouw roddelden.
We weten allemaal echter dat hij bij zijn vrijlating quasi direct is gescheiden maar hij is blijven zoeken naar de liefde en heeft dan op zijn 80ste de ware liefde voor zijn leven gevonden. Het was het gelukkig einde waar hij een halve eeuw naar had gezocht.
Blijf op zoek gaan naar de liefde, altijd en overal!

LES 13

Waar het in veel landen vaak mis gaat is het loslaten van leiderschap.
Corrupte presidenten veranderen wetten zodat ze levenslang aan de macht kunnen blijven.
Ook in je eigen leven moet je weten wanneer je een stap opzij moet doen, al dan niet tijdelijk.
Een goed leider weet wanneer hij moet aftreden maar ook wanneer hij iets uit handen mag of kan geven.
Kijk af en toe in de spiegel en hou niet vast als je weet dat het beter is om los te laten.
Geef de fakkel door aan anderen als je voelt dat het er de tijd voor is.
Laat taken aan anderen als je voelt dat je kennis er niet voldoende voor is.

LES 14

Soms is ja of nee niet voldoende.
Soms is het allebei.
We zijn echter groot gebracht met duidelijke ja of nee, wit of zwart, links of rechts,…
Een probleem heeft vaak verschillende oorzaken en door het bestuderen hiervan kan je soms tot verrassende oplossingen komen die je in eerste instantie vaak niet ziet.
Ook in geval van goed of slecht is dit vaak een goede les. Probeer in de schoenen van anderen te staan om op die manier meerdere inzichten te krijgen over een probleem.
Zoals eerder al geschreven weten we soms namelijk niet waarom iemand iets op een bepaalde manier ziet zodat het voor ons vaak als slecht beoordeeld wordt. Kijk even waarom die andere iets zo ziet vanuit zijn cultuur, geschiedenis of persoonlijke achtergrond en probeer vanuit de andere zijn overtuigingen een oplossing te bedenken die misschien wel tussen ja of nee, goed of slecht, links of rechts in zit.

LES 15

Hoe diep je ook zit, hoe zwaar je leven ook is, en geloof me, Mandela weet wel wat diep zitten is, hoor, zoek je geluksplekje op.
Zoek je eigen plek, en kopieer dit vooral niet van iemand anders.
Werkt meditatie voor je? Prima
Hou jij zelf meer van tuinieren, ga dan tuinieren.
Zorg dat je iets neutraal hebt of kan doen in je leven. Een plaats of handeling die je even losmaakt van alle ballast uit je leven.

Een interessant boek snel bij elkaar gegoten in deze samenvatting.
Ga het zoeken, lees het, pas het toe of niet.
Indien je het maar niets vindt, heb je toch een boeiende inkijk gehad in de held van Zuid-Afrika en de rest van de wereld.

Nelson Mandela hoort volgens mij in het leerplan, want onze kinderen mogen nooit vergeten wie hij was en wat hij betekent heeft.

Financiën

Het zijn bizarre tijden waarin het leven steeds duurder wordt en mensen dus vaker financiële zorgen hebben.
Het is gemakkelijk om te stellen dat mensen te veel uitgeven terwijl het bij velen al moeilijk is om in het dagelijks onderhoud te voorzien. De huidige levensstandaard wordt ook vaak te hoog gezet door de constante groei waarin we in deze maatschappij worden aangemoedigd. We willen steeds meer en kunnen dikwijls niet gewoon tevreden zijn met wat we hebben. Dit is mede dankzij het ‘social media’-tijdperk waar iedereen uiteraard enkel en alleen post hoe goed het met ze gaat. We zien zelden een post verschijnen over mensen die niet op vakantie zijn geweest of die dit jaar geen nieuwe auto hebben gekocht. Dit steekt veel mensen de ogen uit en creëert vaak een ‘je kop gek laten maken’ probleem. Als mijn buurman een Mercedes heeft, moet ik dat ook kunnen.
Veel mensen die een eigen zaak beginnen zijn ook niet altijd goed ingelicht en beseffen vaak te laat dat het geld dat ze verdienen een brutobedrag is waar je zelf nog je sociale bijdragen, verzekering en andere kosten van moet betalen. Je hoort dan vaak het zinnetje ‘je moet kosten maken’, maar om kosten te maken moet je uiteraard ook eerst een cashflow hebben.
Ik zou al te graag mensen in deze materie verder willen helpen door ze bewust te maken van het principe ‘ik leef naar mijn standaard’. Wil ik grotere luxe, dan moet ik ook andere verdiensten creëren.
Dit moet niet altijd door meer te gaan werken. Je kan ook verdienen aan goede investeringen. Je kan bijvoorbeeld met je financiële instelling nadenken over goede maar veilige beleggingen of betere spaarformules. Je kan je geld investeren in spullen die later iets opbrengen zoals immo, kunst, antiek,… maar wederom met een goede kennis van zaken.
Je kan ook nadenken om van je grootste passie een klein zaakje in bijberoep te starten zodat je hobby en geld verdienen kan combineren.
In tegenstelling tot inkomsten, zijn een goed overzicht van je uitgaven van belang. Eens je dat hebt, kan je daar ook een besparing op voorzien. Een stom voorbeeld (dat ik las naar een onderzoek) is dat mensen amper van ziekenfonds overstappen. Ook het loyaal blijven aan dezelfde bank of verzekeringsmaatschappij kan je veel geld kosten of besparen.
Probeer één maal per jaar je onkosten te bekijken en zoek voor sommige uitgaven betere formules. Probeer ook leningen te beperken of te vermijden of probeer na te denken over wat interest nu precies is. Deze zijn vaak onzichtbare grote kosten wegens te weinig inzicht.
Enkele voorbeelden:
Heb je een omnium verzekering nodig op een oude wagen?
Is je internet/telefoon abonnement niet te duur, of heb je die 10GB wel nodig?
Lees ik die krant wel waar ik een abonnement op heb?
Zijn er geen goedkopere elektriciteit contracten?
Kan ik die lening op die wagen niet goedkoper maken of vermijden? ……

Dit zijn enkele voorbeelden van kleine besparingen die je veel kunnen opleveren op het einde van de rit. Als je nooit Netflix kijkt maar daar wel de 9,99€ voor betaald elke maand, is dat een verspilling van 119,88€ per jaar.
Het is ons ook allemaal niet makkelijker gemaakt door domiciliëringen, pay pall accounts, Visa, contactloos betalen,…
Je geeft geld uit of centen blijven van je rekening gaan zonder dat je daar bewust voor moet tellen. We houden even de kaart tegen het apparaat of we geven online even een code in en het is betaald.
Geld uitgeven is een vluchtig iets geworden waar we alert voor moeten blijven.
Een dosis gezond verstand is belangrijk en voor zij die even het noorden kwijt zijn wil ik graag meedenken over waar het probleem zit, of met hen kaderen wat er mis gaat.

Bewustwording is een eerste stap, en vanaf dan is een gezonde dosis zelfdiscipline en het afleren van de conditionering van het te veel uitgeven van belang.

10 Minuten regel.

Ik heb nooit groene vingers gehad…
Ik was eerder het soort mens dat zelfs door naar een plant te kijken, het kon laten afsterven.

In deze bizarre dagen van lockdown ben ik steeds vaker bezig met tuin, natuur, plantjes, bloemen,…
Ik kan ervan genieten om met de handen in het zand te zitten, te praten tegen een roos of een stervende plant aan te moedigen.
Helaas bestaat hier geen medicatie voor en zolang de planten niet terug praten is er volgens mij ook nog geen ernstig probleem.

Eén ding heb ik wel herontdekt of misschien mag ik wel zeggen ‘pas ontdekt’, want ik moet mezelf nageven dat ik hier niet veel van in huis had, namelijk:

‘GEDULD’
Het concept dat je een zaadje in de grond steekt, er dagelijks aandacht aan geeft en er dan na een lange tijd hopelijk resultaat komt….heel dat concept is iets dat we in deze huidige maatschappij kwijt zijn.Alles moet snel, nu en liefst gisteren.
Ik merk dat dit een soort constante stress geeft waar noch onze lichamen, noch onze geesten tegen bestand zijn.Ik merk dat in deze quarantaine iedereen in de eerste plaats terug wil naar wat er was en hoe het was. En ook al willen ze dit eigenlijk ergens diep in zichzelf niet, we zijn de laatste jaren niks anders gewoon en we denken dat het zo hoort. Maar ik, en ongetwijfeld ook sommige anderen, denk er anders over.
Maar wat doen we hier dan aan?

DE 10-MINUTEN-REGEL
Een dagelijkse structuur die ons de mogelijkheid geeft om iets te leren of te behalen waar niet onmiddellijk resultaat (of likes!) mee verbonden zijn zou al een mooie eerste stap naar minder haast en meer geduld zijn.
Ik denk dat dit begint met een ‘10-minuten-regel’.

Ik kwam de eerste keer in aanraking met een 10 minuten concept via een fantastisch boek van Kenny Werner.

Kenny is een geweldige pianist en arrangeur/componist, maar is ook befaamd voor zijn boek ‘Effortless mastery’.Een boek dat vooral handelt over zelfvertrouwen, over de psyche achter het denken.
In een van de hoofdstukken behandelt hij het feit dat hij niet echt gemotiveerd en gedisciplineerd genoeg was om een studieschema aan te houden.
Hij raadt in het boek aan om in het geval van te weinig motivatie en discipline elke dag gedurende 10 minuten een activiteit te doen, in zijn geval was dat piano studeren. Zet een klok, ga achter je instrument zitten en speel of studeer 10 minuten.
Je zal zien dat die 10 minuten al snel wat langer worden doordat je bijvoorbeeld ergens in gedoken bent dat toch boeiend is, dat je er plots toch weer de fun van begint te voelen,…

Ikzelf gebruikte deze regel vaak, en nu nog steeds, bij het joggen.
In de periode dat ik wel eens 20 km liep, had ik een vorm van drempelvrees, ‘deurdrempel’ letterlijk dan.
De zwaarste inspanning was van de zetel naar buiten toe omdat 20 km, een 2 tal uurtjes joggen, een ontzettende inspanning is waar je wel eens tegenop kijkt.
Want, het probleem bij joggen, studeren, en andere activiteiten is namelijk dat het resultaat pas komt ná de inspanning.
Na het joggen voelde ik mij herboren, na het studeren voelde ik mij verrijkt, na het poetsen voelde ik een orde en netheid,…

Ik sprak dan met mezelf af: Ga 10 minuten en dan zie je wel.
Zelden ben ik na 10 minuten terug gekeerd, vaker heb ik meer gedaan dan wat er op het schema stond.

DE VERDEELDE 10-MINUTEN-REGEL
Waar ik echter nog meer profijt van heb gehad in mijn leven is ‘de verdeelde 10-minuten-regel’.
Dit is een regel gebaseerd op een studieschema dat ik destijds met mijn leraar R. Bruynen heb opgesteld, maar dat gemakkelijk naar andere facetten in het leven kan doorgetrokken worden.
Wat ik vaak bij studenten zie is dat ze een volledig uur aan een bepaald item hebben gestudeerd, bijvoorbeeld toonladders, maar daardoor een hoop andere dingen niet hebben kunnen behandelen die dag.
Helaas komt daar dan nog bij dat door het te lang blijven hangen in eenzelfde item ook het koppeke gaat hangen. Dit omdat ze geen overzicht meer hebben over wat ze in dat uur precies gedaan hebben of omdat ze panikeren doordat ze de andere items die ze wilden behandelen zelfs niet aangeraakt hebben.

Daarom, verdeel uw studie/activiteit in meerdere items van telkens 10 minuten!

Waar beginnen we?

In de eerste plaats moet je uiteraard een activiteit hebben. In mijn geval is dat trompet studeren.Voor een leek klinkt het volgende misschien heel technisch, maar geen nood, ik geef nadien ook nog een algemener voorbeeld.

Nadat er een activiteit gekozen is waar je jezelf op wil toeleggen proberen we er een tijdspanne op te plakken. Hoe lang wil je dagelijks aan studeren besteden? In mijn studieperiode was dat minstens drie uren per dag.
Ikzelf verdeelde deze drie uren onder in blokjes:
BLOK 1: Techniek
BLOK 2: Jazz
BLOK 3: Repertoire
En dan puzzelen maar!

Wat wil je in elk blok behandelen?
Bijvoorbeeld: Wat wil je studeren in een techniek blok?

Wel, 1uur is 6 x 10 minuten, dus 6 items waar telkens 10 minuten aan gewerkt wordt. Dit kon zijn:
1 warm Up
2 Lip Bindingen
3 Range
4 oefeningen op articulatie
5 oefeningen op 3de vinger 
6 studies
Je neemt een timer en zet die op 10 minuten.
Je begint aan elk item en als de klok afloopt, stop je met dit item.
Maar wat als je na die 10 minuten nog helemaal niet klaar bent met dat item?
Geen paniek! Noteer ergens tot waar je geraakt bent en ga de dag erna vanaf daar weer verder.
Zo is de kans groter dat je bijvoorbeeld een stuk na een week wel volledig hebt doorgespeeld.
Stel dat je iets in 12 toonsoorten wil studeren en je raakt dag 1 maar aan 4 toonsoorten, wel, dan ga je de dag nadien verder waar je geëindigd bent waardoor je na drie dagen de 12 toonsoorten allemaal gestudeerd hebt. Na drie dagen kan je dan weer aan je eerste 4 toonsoorten studeren, maar wel op een hoger niveau dan wat je daarvoor deed, of je kruipt dieper in je item dan de eerste keer.

Zoals beloofd geef ik voor de niet-muzikanten hierbij een algemener voorbeeld.

Het gebeurt vaak dat ik achter loop met de strijk, de was, de afwas, de kuis,…
Wel, in die drukke  periodes plan ik vaak een uur per dag in, ik noem het ‘Operatie clean’.Ik plan hiervoor elke dag één uur in mijn agenda en dan beginnen we in items te verdelen:

1 strijken
2 was insteken, andere was wegsteken
3 poetsen/stof afdoen
4 afwassen, keuken opruimen
5 mails en post (betalingen)
6 afval sorteren

Dit blijf ik dan een tijdje doen tot ik het achterstallig werk heb afgehandeld of ik kan hier een dagelijkse gewoonte van maken om het huishouden te onderhouden.
Je kan voor bepaalde activiteiten die niet doenbaar zijn in 10 minuten de 10-minuten-regel iets minder nauw nemen en in tijdsruimte uitbreiden. Zo kan je uiteraard een uur ook in drie blokken van 20 minuten verdelen of in twee blokken van een halfuur. De bedoeling is voornamelijk dat je stopt als de geplande tijd om is en dan aan het andere item begint zodat je daar weer geen achterstand oploopt.

Ik heb geen waarheid in pacht maar sommige dingen werken voor iemand en andere dingen dan weer niet.
Ik zou zeggen, probeer het eens, en als je vragen hebt kan je ons altijd contacteren, en wij werken graag zo een schema met je uit.

Nu denk je misschien: “Maar je had het toch over geduld?”.
Wel, je zal zien dat je door deze regel te gebruiken ook dingen kan verwezenlijken die geen onmiddellijk resultaat hebben.
Door dagelijks 10 minuten iets te doen van je schema of training ga je niet onmiddellijk een six pack hebben, maar zoals de zonnebloem die we zaaiden elke dag water en aandacht nodig heeft is de kans groot dat je door dagelijks 10 minuten te trainen en een gezonde portie geduld er wel een six pack zou kunnen komen. 
Je bent uiteindelijk wat je doet, en wat je denkt, en wat je eet, en wat… Maar daar gaan we in de toekomst ongetwijfeld nog wel eens over schrijven!

https://www.instagram.com/casa_nardo_music/

Muhammad Ali

From Wikipedia

Steeds vaker heb ik de idee dat grote sportlegendes in onze geschiedenis of in het heden een grotere rol van betekenis hebben dan enkel het leveren van geweldige prestaties.

Is dat een perceptie omdat ze kracht en vermogen uitstralen en we daardoor denken dat zij ons “het geheim” kunnen geven om ook een rol van betekenis te spelen in deze wereld?

Bij één iemand is dat zeker niet het geval. Hij is een grootheid in het leven, is de Kampioen in de ring en de Kampioen van het volk.

Ik ontdekte hem door een documentaire op TV waarin ik, als ik eerlijk moet bekennen, hem een arrogante vent vond die door praatjes en opschepperij de mensen wat inpalmde.

Toch was er iets dat mij onmiddellijk aan zijn lippen deed hangen, want de overtuiging was er en net zoals bijvoorbeeld een Zlatan Ibrahimovic, kon hij zijn praatjes wel waar maken.

Ik ging op ontdekking naar de mens Muhammad Ali. Ik las, en vanuit mijn interesse voor Kung Fu zag ik hem wel vaker in één adem verschijnen met Bruce Lee, niet toevallig gezien de ongelofelijke Filosofische bijdragen die ze beiden leverden.
M.A. heeft mij veel dingen geleerd in de zoektocht naar wie hij is, en ik plaats hem ondertussen aan de top van mijn lijst Inspirerende personen.

Op jonge leeftijd raakte hij gebeten door het boksen. Geheel toevallig eigenlijk, want doordat zijn fiets gestolen werd liep hij naar een agent die een plaatselijke boksclub had en zei hij: “Als ik die dief vind, sla ik hem verrot”, waarop de agent zei: “Zou je dan niet eerst leren boksen?”.

En zo geschiedde, hij, die toen nog Cassius Clay heette, werd bokser en werkte zich met een ontzettende wilskracht en discipline op naar de top.

Ik ben niet de meest geplaatste persoon om zijn palmares met jullie te bediscussiëren maar je kan op het internet genoeg van hem vinden.

RASSENHAAT

Je moet niet vergeten dat dit alles zich afspeelt in een tijd waarin zwarten totaal onderdrukt werden. Ze waren de slaven van de blanken, hadden geen rechten en alhoewel hij een Olympische kampioen was, mocht hij niet in een lokaal restaurant gaan eten dat enkel voor de blanken was bestemd.

Het zette deze man aan het denken, en hij wenste dat zijn titels en zijn prestaties hem zouden helpen de rechten van zijn volk te verdedigen.

De rode draad in heel deze tocht is duidelijk zijn geloof in God, zijn bekering tot de Islam, en zijn daarop volgende kruistocht voor de rechten van zijn broeders en zusters.

VOLGEN OF DOEN

Een ander stuk dat mij ontzettend aanspreekt in de persoon is zijn dienstweigering.
Hij heeft zijn carrière die toen in volle bloei was (hij was op dat moment Wereldkampioen zwaargewicht) opgeofferd voor zijn geloof.
Hij schreef ooit zelf dat hij de mensheid ziet in 2 gebieden.
– De volger, hij die doet wat hem opgedragen wordt en daar verder niet over wil of kan nadenken.
– De bewuste, hij die doet wat zijn “guts” hem opdragen, hij die zijn buikgevoel en hart volgt en ‘doet’ ook al is dit tegen de reels van het leven.
In zijn geval wou hij niet naar de oorlog in Vietnam omdat dit tegen zijn geloofsregels in ging.
Hij vond niet dat hij het recht had om met een wapen daar te gaan beslissen over leven en dood van mensen die hem niks hadden gedaan.

Op dat moment is hij de kampioen van het volk geworden.
Hj verloor zijn titel en bokslicentie, en verloor zijn paspoort en zijn rechten.
Hij opende een klein restaurantje, speelde zelfs even in een Broadway show, en gaf lezingen.
Gesterkt door zijn geloof in God, maar ook in zichzelf, ging hij door het land.

Als ongestuurde man die enkel met zijn vuisten leek te spreken werd hij de man die op TV en in universiteiten zijn mening ging verdedigen. De droom dat Amerika een land zou worden waar rassenhaat en ongelijkheid niet bestaat.

Hij heeft gevochten, en meer dan 3 jaar niet gevochten in de ring, maar des te meer voor zijn volk.

DE NIEUWE BOKSER 

Na verloop van tijd werd zijn licentie teruggeven en ging hij terug de ring in waar hij onmiddellijk resultaten haalde.
De legendarische ‘Rumble in the jungle’ als grote apotheose.

Hij werd echter ziek, hij kreeg de ziekte van Parkinson en daar ontstond een nieuwe MA. Iemand die door zijn beperkingen minder praatte, in groot contrast met de luidruchtige opscheppende man die hij was, en ook traag werd in bewegen.
Je kan daar medelijden mee hebben, of juist respect.
Ik kies voor het tweede, want ook daar is hij altijd in het publiek blijven komen en is hij voor mij de grote voordrager en kracht geweest voor zieken. De boodschap was duidelijk, steek u niet weg, schaam u niet.

CONCLUSIE

– Hij kwam op voor zijn mening en koos voor het moeilijke pad door zijn geweten te volgen. Zijn wij ook zo of volgen we zonder denken?
Wanneer hebben wij het laatst onze keuze gemaakt door echt ons hart en “guts” te volgen?

– Hij bekeerde zich tot de Islam en was doordrenkt met God. God was zijn leider en als je dingen van hem leest kun je haast niet anders dan je tot een religieus persoon bekeren.
Geloven wij nog? Is religie iets wat tegenwoordig wordt weggelachen of zit daar toch een sterkte in? Is er een God? Is God misschien de natuur? Om het met zijn eigen woorden te stellen: “Als een fabriek wordt geleid door een baas of een land door een regering, wie regeert of fabriceerde dan deze wereld/natuur?”

– Het is belangrijk om een doel in je leven te zoeken. We hebben allemaal een taak op deze planeet en die moeten we zoeken en volbrengen. Dit maakt iedereen evenwaardig, want dat zorgt voor een balans in deze maatschappij. Denken we nog wel eens na over onze taak of reden dat we hier zijn, hoe klein die inspanning of toedracht ook moge zijn? Wat is jouw taak hier?
– Kiezen we voor carrière en materiële zaken of kiezen we voor de boodschap waar we voor staan in het leven zonder anderen te kwetsen?

Hoe dan ook een interessant persoon en zoals ik al zei. KAMPIOEN VAN HET VOLK!

Interessant boek

https://www.instagram.com/carlonardozzalife/

De Driehoek

Eerst en vooral wil ik dit schrijven beginnen met het feit dat ik geen waarheid verkondig.

Iedereen moet voor zichzelf uitmaken hoe ze het leven doormaken en wat uw beste weg is om er te geraken.

Zoals mijn Sifu ooit zei, we staan onder aan de berg en we moeten boven geraken, maar hoe? Dat kies je zelf als je doel maar blijft om boven te raken, in je eigen tempo, op je eigen route.

Alles begon voor mij met het tekenen van deze driehoek die zowat alles omvat wat we nodig hebben.

Dit zijn 3 onderdelen in het leven die elke dag en elk moment met elkaar in balans moeten zijn. Het is juist de onbalans die ervoor zorgt dat we dingen niet kunnen verwezenlijken.

Voor mij is het beoefenen van Kung Fu essentieel in het handhaven van deze driehoek.

Kung fu is namelijk de actie die ik tussen elk van deze onderdelen kan invullen in 2 richtingen.

Spirit vervang ik echter door een woord of beschrijving dat je zelf wil worden of wil kunnen of zijn.

Bv. Papa, muzikant, sporter, businessman,…

Voor mij is het duidelijk dat ik SPIRIT vervang door Muzikant.

En dan kunnen we beginnen:

Hier enkele voorbeelden van acties.

* BODY train ik door bv kungfu-standen te oefenen. Het staan in een bepaalde positie is een ideale workout voor benen en onderrug , maar door lang te staan ga ik ook over een bepaalde pijngrens die mijn MIND ongelofelijk traint. Een soort selfcare tegen psychologische problemen in het leven.

* MIND train ik door te mediteren. Ga op een stoel zitten of nog beter in een lotushouding en adem.

Je kan mediteren door je te focussen op een beeld, of door je ademhaling te tellen of juist door alle gedachten te laten passeren alsof er een trein door je brein raast.

De lotus houding is een ideale houding die mij ontzettend traint in het openzetten van borstkas en het rechthouden van onderrug wat ons weer naar een BODY voordeel brengt.

* MUZIEK oefen ik door uiteraard de wetenschap/theorie en routine van een muzikant te ontwikkelen.

Ik ben trompettist wat er voor zorgt dat ik een goed getrainde bovenlip moet hebben .Deze train ik door technische oefeningen op het instrument en zo is dit dus BODY voor aangezichtspieren etc.

* Anderzijds speel ik ook regelmatig gewoon “with the flow” wat mijn MIND versterkt en de liefde voor muziek onderhoudt.

Mijn grootste vijanden als muzikant zijn een slechte MIND (zelfvertrouwen, focus,…)en een slechte BODY (posture, ademhaling, vasthouden van het instrument,…).

Ik kan uren blijven doorschrijven over hoe deze 3 onderdelen voor mij in balans horen te zijn, maar je kan mij altijd prive aanspreken en ik help je graag verder.

https://www.instagram.com/carlonardozzalife/

Oefeningen op standen

Why Kung Fu?

Some things I use daily.

So why Kung Fu? Because it saved my life in many ways!
On a moment in life where I was useless and weak, I stepped into this school and learned to fight against my biggest enemie, myself!
By going over a certain pain line, conquering your own limits, I learned to be ready in life for obstacles mainly psychologically. I will never be a next Bruce lee but I will be the best of who and what I am. It’s my meditation a day to keep the troubles away.
And it’s a cheap sport, everything I use, you already have. A stick, hammer, some wheights, …

Follow

Struggles in life gave me new possibilities 🙏

Life was great!

But it became a hell!

On that moment of the deepest place in life, I met and learned new things to get up again and go on!

One of these things is Kung Fu, the others are love, nature and wellbeing!

I’m not a doctor, i’m not a coach, i’m a man with experience because i saw the 2 faces of life!

Next posts I will tell you how I rolled into this new life, which habits helped me, what I did to train body, mind & spirit,….

Enjoy and hopefully you get some inspiration!

https://www.instagram.com/carlonardozzalife/